tra sau viettel trả sau viettel

VIETTEL ĐÀ LẠT GIỚI THIỆU QUÝ KHÁCH DỊCH VỤ TRẢ SAU

Thuê bao trả sau là gì? và những ưu đãi khi hòa mạng trả sau của Viettel?

Thuê bao trả sau là thuê bao khách hàng được sử dụng cước dịch vụ trước và thanh toán cước sau.

Khách hàng được ưu đãi Thoại, SMS, Data 4G mà không cần phải lo đến việc nạp thẻ, thuê bao còn tiền hay không

Cước điện thoại của quý khách sẽ được tổng hợp vào cuối tháng. Sau đó quý khách có thể thanh toán bằng nhiều cách: Thẻ cào Viettel, Viettel Pay, Internet Banking, trực tiếp tại cửa hàng Viettel, nhân viên thu cước tại nhà…

         V160
         >===============<

    CƯỚC: 160.000đ/ Tháng

 • Miễn Phí Gọi Viettel
 • 60 Phút Gọi Ngoại Mạng
 • 45GB Data (1.5GB/ Ngày)

              Đăng Ký

         V200
         >===============<

    CƯỚC: 200.000đ/ Tháng

 • Miễn Phí Gọi Viettel
 • 100 Phút Gọi Ngoại Mạng
 • 60GB Data (2GB/ Ngày)

              Đăng Ký

         V250
         >===============<

    CƯỚC: 250.000đ/ Tháng

 • Miễn Phí Gọi Viettel
 • 150 Phút Gọi Ngoại Mạng
 • 90GB Data (3GB/ Ngày)

              Đăng Ký

         V300
         >===============<

    CƯỚC: 300.000đ/ Tháng

 • Miễn Phí Gọi Viettel
 • 200 Phút Gọi Ngoại Mạng
 • 120GB Data (4GB/ Ngày)

              Đăng Ký

          V160
                >===============<

             CƯỚC: 160.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      60 Phút Gọi Ngoại Mạng
      45GB Data (1.5GB/ Ngày)

                    Đăng Ký

          V200
                >===============<

             CƯỚC: 200.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
       100 Phút Gọi Ngoại Mạng
       60GB Data (2GB/ Ngày)

                    Đăng Ký

          V250
                >===============<

             CƯỚC: 250.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
       150 Phút Gọi Ngoại Mạng
      90GB Data (3GB/ Ngày)

                    Đăng Ký

          V300
                >===============<

             CƯỚC: 300.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      200 Phút Gọi Ngoại Mạng
      120GB Data (4GB/ Ngày)

                    Đăng Ký

          T100
                >===============<

             CƯỚC: 100.000đ/ Tháng

      1000 Phút Gọi Viettel
      50 Phút Gọi Ngoại Mạng

                    Đăng Ký

          B100
                >===============<

             CƯỚC: 100.000đ/ Tháng

      1000 Phút Gọi Viettel
       10 Phút Gọi Ngoại Mạng
      2GB Data

                    Đăng Ký

          B150
                >===============<

             CƯỚC: 150.000đ/ Tháng

      1000 Phút Gọi Viettel
       100 Phút Gọi Ngoại Mạng
      4GB Data

                    Đăng Ký

          B200
                >===============<

             CƯỚC: 200.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      150 Phút Gọi Ngoại Mạng
      8GB Data

                    Đăng Ký

          B250
                >===============<

             CƯỚC: 250.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      200 Phút Gọi Ngoại Mạng
      10GB Data

                    Đăng Ký

          B300
                >===============<

             CƯỚC: 300.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      250 Phút Gọi Ngoại Mạng
      10GB Data
      250 SMS Nội + Ngoại Mạng

                    Đăng Ký

          B350
                >===============<

             CƯỚC: 350.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      300 Phút Gọi Ngoại Mạng
      12GB Data
      300 SMS Nội + Ngoại Mạng

                    Đăng Ký

          B400
                >===============<

             CƯỚC: 400.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      350 Phút Gọi Ngoại Mạng
      15GB Data
      350 SMS Nội + Ngoại Mạng

                    Đăng Ký

          B500
                >===============<

             CƯỚC: 500.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      500 Phút Gọi Ngoại Mạng
      30GB Data
      400 SMS Nội + Ngoại Mạng

                    Đăng Ký

          B500
                >===============<

             CƯỚC: 500.000đ/ Tháng

       Miễn Phí Gọi Viettel
      500 Phút Gọi Ngoại Mạng
      30GB Data
      400 SMS Nội + Ngoại Mạng

                    Đăng Ký

Viettel đà lạt